Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931899 nr. 3

31 899
Nota Overgewicht

nr. 3
MOTIE VAN HET LID ARIB

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat overgewicht en obesitas geleidelijk ontstaan en grote gezondheidsgevolgen hebben op latere leeftijd en dat preventie van overgewicht kostenbesparend is voor de zorg;

overwegende, dat de prevalentie van overgewicht bij kinderen snel stijgt;

overwegende, dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat reclame gericht op kinderen werkt en daarmee de aanbevelingen voor een evenwichtig en gezond voedingspatroon ondermijnt;

overwegende, dat zelfregulering ten aanzien van het stoppen van reclame gericht op kinderen jonger dan twaalf jaar en van ongezonde producten tot nu toe geen resultaat heeft gehad;

verzoekt de regering zelfregulering krachtiger te stimuleren door als ultimatum te stellen dat wanneer per 1 maart 2010 geen overeenstemming is bereikt over een reclamecode over te gaan tot een wettelijk verbod op reclame gericht op kinderen jonger dan twaalf jaar en op reclame voor ongezonde producten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arib