Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031891 nr. 12

31 891 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 30 juni 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel O, komt artikel 3:19a te luiden:

Artikel 3:19a

Een premiepensioeninstelling met zetel in Nederland heeft de rechtsvorm van stichting.

Toelichting

Met dit amendement wordt bepaald dat de premiepensioeninstelling alleen maar een stichting kan zijn. Daarmee wordt beoogd dat de premiepensioeninstelling niet winst als doel moet hebben, maar vooral de kwaliteit van de pensioenen centraal moet staan.

Ulenbelt