Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031891 nr. 11

31 891 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2010

Op 10 maart jl. heeft de Vaste Commissie voor Financiën de Wet introductie premiepensioeninstelling (PPI) bij de griffie aangemeld voor plenaire behandeling. Vanwege de drukke werkzaamheden van uw Kamer is het nog niet gelukt dit voorstel te agenderen.

Juist nu, in de nadagen van de financiële crisis, is het van groot belang om als wetgever de mogelijkheid te creëren voor Nederlandse pensioenprofessionals om aan de bestaande – en steeds groter wordende – vraag naar een dergelijk vehikel te kunnen voldoen. Om deze werkgelegenheid voor Nederland te behouden en om de goede positie en reputatie van Nederland als pensioenland waar te blijven maken.

Daarom geef ik u graag in overweging dit voorstel om agendatechnische redenen te behandelen in een wetgevingsoverleg, in de hoop dat dit nog voor het reces mogelijk is.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager