31 874
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang

nr. 40
MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN KRANEVELDT-VAN DER VEEN

Voorgesteld 2 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de oudercommissies vaak de prijsverhogingen van de kinderopvangondernemers niet kunnen beoordelen, omdat vergaand inzicht in financiën en bedrijfsvoering nodig is;

voorts overwegende, dat deze ondernemers financiële informatie niet willen delen omdat die te concurrentiegevoelig zou zijn;

constaterende, dat in vergelijkbare situaties de uurprijs sterk kan verschillen;

verzoekt de regering om een onafhankelijk toezichthouder voor de kinderopvangbranche in te stellen en de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Kraneveldt-van der Veen

Naar boven