31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 86 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2016

Hierbij bieden wij u de op 7 juli 2016 vastgestelde publicatie Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording aan1. Met deze publicatie nodigen wij, zoals ook de ondertitel blijkt, uit tot bezinning op de publieke verantwoording: hoe krijgt het parlement van morgen inzicht in de mate waarin de regering zinnig, zuinig en zorgvuldig met publiek geld omgaat?

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven