31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 78 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 maart 2016

Hierbij bieden wij u aan het op 22 maart 2016 door ons vastgestelde rapport Begrotingsreserves, het opzij zetten van geld als begrotingsinstrument1.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven