31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 192 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2021

Hierbij bieden wij u aan het op 16 juni 2021 door ons vastgestelde rapport Ruimte in de ramingen? Meerjarenramingen onderzocht. Dit rapport verschijnt vandaag1.

Algemene Rekenkamer A.P. Visser, president

C. van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven