31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 154 BRIEF VAN DE PRESIDENT VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2019

Hierbij bieden wij u aan het op 5 september 2019 door ons vastgestelde rapport Inzicht in publiek geld (deel 2); Naar een toekomstbestendige beleidsbegroting1.

Dit rapport verschijnt vandaag.

Algemene Rekenkamer

A.P. Visser, President

C. van der Werf, Secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven