Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831865 nr. 103

31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2017

In mei 2015 gaf Uw Kamer aan behoefte te hebben aan betere verantwoordings-informatie over het VWS-beleid. Middels een aantal technische briefings is de Tweede Kamercommissie betrokken geweest bij de totstandkoming van de zogenaamde VWS-monitor. Het resultaat is op Prinsjesdag 2016 gepresenteerd en op Prinsjesdag 2017 geactualiseerd en aangevuld met een eerste proeve van enkele referentiewaarden. De VWS-monitor is te vinden op www.hetzorgverhaal.nl

Hoewel de VWS-monitor volgens Uw Kamer een stap in de goede richting is, constateerde zij verbetermogelijkheden. Er is daarom aan de samenwerkende partijen van de StaatVenZ gevraagd te reflecteren en te adviseren op de aspecten die zijn benoemd in het «Verslag van de werkgroep verbetering begroting en jaarverslag VWS» (Kamerstuk 31 865, nr. 87). Invulling gevend aan de toezegging gedaan in het WGO VWS-jaarverslag 2016 op 29 juni 2017 (Kamerstuk 34 725 XVI, nr. 21), ontvangt u hierbij het advies met verbeter- en uitbreidingsmogelijkheden van de VWS-monitor1.

We zullen ons de komende periode beraden over de VWS-brede beleidsprogrammering en de mogelijkheden om de VWS-monitor daarbij te laten aansluiten. Het advies van het consortium zal daarbij worden meegenomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl