Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931858 nr. 15

31 858
Intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet (Invoeringswet Waterwet)

nr. 15
AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN BOELHOUWER

Ontvangen 18 juni 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1.10, onderdeel R, wordt artikel 6.2 als volgt gewijzigd:

I

Het derde lid vervalt.

II

In het vierde lid vervallen de woorden: en derde.

Toelichting

Vergunningen voor indirecte lozingen worden in de toekomst onder de Omgevingswet verleend. Bedoeling van de Waterwet is dat voor directe lozingen op oppervlaktewater nog wel een lozingsvergunning vereist is. Het amendement herstelt de onder de Waterwet voorgestelde regeling. Dit betekent een beperking van administratieve lasten voor bedrijven.

Koppejan

Boelhouwer