Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931843 nr. 1

31 843
Evaluatie Spoorwegwet

nr. 1
MEDEDELING

29 januari 2009

Bij de tweede Kamer is op 29 januari 2009 ontvangen een brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 29 januari 2009 inzake de evaluatie van de Spoorwegwet.

Deze brief en de daarbij aangeboden bijlagen zijn ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.