31 839 Jeugdzorg

Nr. 978 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld 28 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering vaart te maken met het standaardiseren van systemen en het terugdringen van productcodes binnen de jeugdzorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer

Naar boven