31 839 Jeugdzorg

Nr. 976 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN RAEMAKERS

Voorgesteld 28 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de praktijk nog te weinig van dit soort tariefdifferentiatie plaatsvindt, waardoor sommige aanbieders veel winst maken en met name de aanbieders van de meest complexe zorg juist verlies maken;

verzoekt de regering om in de AMvB reële prijzen Jeugdwet op te nemen dat gemeenten in hun verordening aandacht besteden aan de wijze waarop tariefdifferentiatie wordt bevorderd en het belang hiervan meer expliciet tot uitdrukking te brengen in de nota van toelichting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Raemakers

Naar boven