Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031839 nr. 743

31 839 Jeugdzorg

Nr. 743 MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2018 29% van het jeugdhulpbudget werd besteed aan uitvoeringskosten;

constaterende dat de Minister het terugdringen van vermijdbare kosten als ambitie stelt;

constaterende dat de Minister de mogelijkheid heeft om binnen de Jeugdwet bij ministeriële regeling regels te stellen met als doel het aanzienlijk verminderen van de uitvoeringskosten en stroomlijnen van de verantwoordingseisen en administratieve processen binnen de jeugdhulpsector;

verzoekt de regering, van deze mogelijkheid gebruik te maken en in het najaar een voorstel aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer

Westerveld

Raemakers

Peters

Voordewind