31 839 Jeugdzorg

Nr. 739 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN ROG

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Jeugdwet staat dat gemeenten een zorgplicht hebben, maar dat niet is vastgelegd waar die plicht ophoudt;

constaterende dat mede hierdoor dyslexiezorg een verontrustend verdienmodel is geworden voor een groeiend aantal commerciële aanbieders;

constaterende dat in 2009 dyslexiezorg is toegevoegd aan het basispakket naar aanleiding van adviezen van de Gezondheidsraad en het CVZ (tegenwoordig: Zorginstituut Nederland);

van mening dat het bij veruit de meeste lees- en spellingsproblemen echter gaat om een leerprobleem en niet om een zorgprobleem;

van mening dat het gelet op de invoering van de Jeugdwet en de invoering van het passend onderwijs goed is om de positionering van de dyslexiezorg te heroverwegen;

verzoekt de regering, opnieuw te laten onderzoeken of dyslexiezorg voortaan beter via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs kan lopen en het oorspronkelijke budget van gemeenten hiervoor over te hevelen naar het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Rog

Naar boven