Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031839 nr. 738

31 839 Jeugdzorg

Nr. 738 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jeugd- en jongerenwerk, scouting en speeltuinverenigingen in de financiële problemen kunnen komen door een gebrek aan inkomsten vanwege coronamaatregelen;

constaterende dat de financiële problemen met relatief weinig geld op te lossen zouden zijn;

constaterende dat jeugdwerk niet valt onder bestaande regelingen;

constaterende dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor lokaal subsidiebeleid, maar niet altijd direct deze verantwoordelijkheid op lijken te pakken;

overwegende dat jeugd- en jongerenwerk belangrijk is voor het gezond opgroeien van jeugd;

vraagt de regering contact op te nemen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, te inventariseren waar jeugdwerk direct in de problemen komt en afspraken te maken hoe deze problemen kunnen worden opgelost,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Wörsdörfer

Raemakers

Westerveld

Hijink

Jansen

Sazias

Voordewind

Van der Staaij