Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031839 nr. 737

31 839 Jeugdzorg

Nr. 737 MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN HIJINK

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) recentelijk grote zorgen uit in haar rapport «Breng de basis op orde en benut kansen» over de digitale uitwisseling en samenwerking binnen de Jeugdzorg;

overwegende dat veilige digitale uitwisseling en samenwerking essentieel is voor het effectief functioneren van de jeugdzorg;

verzoekt de regering, om met branches in gesprek te gaan over hoe het Rijk op korte termijn (voor 1 oktober 2020) jeugdzorgorganisaties beter kan helpen met het beveiligen van de aan hen toevertrouwde data van jongeren en hun ouders, en het verhogen van de kwaliteit van digitale uitwisseling zodat de aanbevelingen zoals omschreven in het IGJ-rapport worden nageleefd;

verzoekt de regering, om jaarlijks de dataveiligheid van digitale uitwisseling van persoonsgegevens te toetsen door het laten uitvoeren van pentesten, en het dataveiligheidsbeleid aan te passen op basis van de uitkomsten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Hijink