Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031839 nr. 731

31 839 Jeugdzorg

Nr. 731 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds onduidelijkheid is over de voorgenomen sluiting van De Hoenderloo Groep op 1 augustus 2020;

constaterende dat er voor een groep kinderen en hun ouders nog geen passende vervolgplek is gevonden met zorg én onderwijs;

overwegende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Onderwijsinspectie de situatie nauwlettend in de gaten houden;

verzoekt de regering, om de Kamer middels een tweewekelijkse brief ook in het reces op de hoogte te houden van de voortgang rondom de sluiting en daarin expliciet mee te nemen of er voor alle kinderen een passende vervolgplek is geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Kuiken

Hijink