Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031839 nr. 717

31 839 Jeugdzorg

Nr. 717 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2020

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gevraagd om een reactie op de petitie van FNV «voel je het ook knellen in de jeugdzorg», zoals aangeboden aan een aantal leden van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 12 november jl.

Professionals in de jeugdzorg werken met veel passie en professionaliteit met kwetsbare jeugdigen. Werken in de jeugdzorg is een mooi vak. In mijn gesprekken met professionals hoor ik verhalen van situaties waar zij het verschil hebben gemaakt in het leven van kinderen en gezinnen. Maar ik hoor ook zorgen; dat professionals een hoge werkdruk ervaren en veel tijd kwijt zijn aan administratie.

In de brief aan de Tweede Kamer van 8 november jl.1, heb ik aangegeven dat de beloften van de Jeugdwet nog onvoldoende zijn ingelost. Hoewel er méér kinderen in beeld zijn dan voorheen, ontvangen zij niet altijd op tijd de hulp die ze nodig hebben. Mede daarom heb ik voorstellen aangekondigd om – in het belang van kinderen, gezinnen en professionals – de jeugdhulp, jeugdbescherming, en jeugdreclassering beter te ordenen. Ik ben met betrokken partijen – professionals, gemeenten, aanbieders en cliënten – in gesprek over de nadere uitwerking hiervan. Ik zal u in maart nader informeren over de uitwerking van de voorstellen. Ik verwacht hiermee een groot deel van de zorgen zoals beschreven in de petitie aan te pakken.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstuk 31 839, nr. 699