Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931839 nr. 694

31 839 Jeugdzorg

Nr. 694 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 augustus 2019

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming ontvangt u bijgevoegd een afschrift van mijn antwoorden op de vragen van FNV Zorg en Welzijn d.d. 19 juli 2019 over de uitvoering van de Jeugdwet1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl