Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931839 nr. 671

31 839 Jeugdzorg

Nr. 671 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 664

Voorgesteld 11 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de transformatiedoelen van de Jeugdwet onder andere minder intensieve zorg, meer samenhang in hulpaanbod en meer ruimte voor de professional waren;

overwegende, dat nu ook uit de brief van de kinderombudsvrouw blijkt dat er nog erg veel moet gebeuren om deze transformatiedoelen te behalen en dat in de tussentijd erg veel kinderen met, met name complexere problematiek in de knel blijven zitten;

verzoekt de regering, te evalueren of de decentralisatie van de meer complexere Jeugdhulp niet (deels) bovenregionaal georganiseerd moet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema