Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831839 nr. 624

31 839 Jeugdzorg

Nr. 624 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 augustus 2018

Hierbij doe ik u het onderzoeksrapport «Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen» toekomen1.

Het onderzoek geeft een beeld van de uitvoering en resultaten van de in 2015 gewijzigde kinderbeschermingswetgeving. De formele (bij wet geregelde) wetsevaluatie is voorzien in 2020.

De uitkomsten van deze tussenevaluatie wil ik bespreken met de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, de rechtspraak, gemeenten en cliënten. U ontvangt mijn beleidsreactie op het onderzoeksrapport naar verwachting komend najaar.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl