Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731839 nr. 595

31 839 Jeugdzorg

Nr. 595 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 585

Voorgesteld 21 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat niemand precies weet hoeveel behandelplekken er zijn voor kinderen in (acute) psychische nood;

constaterende, dat er ook geen overzicht is waar in Nederland deze behandelplekken te vinden zijn;

verzoekt de regering, om samen met gemeenten en aanbieders een sociale kaart te maken van het specialistisch jeugdhulpaanbod in Nederland en dit ook jaarlijks bij te werken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Kooiman

Reamakers

Arissen

Westerveld

Peters