Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731839 nr. 569

31 839 Jeugdzorg

Nr. 569 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN KEIJZER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 562

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat alle instellingen een gelijke kans moeten hebben om een opdracht bij de overheid te verwerven,

overwegende dat er echter onbedoelde effecten zijn waardoor aanbestedingen vooral gericht zijn op de laagste prijs,

overwegende dat er nauwelijks sprake is van echte marktwerking in de jeugdhulp,

verzoekt de regering, samen met de VNG en aanbieders duidelijkheid en ondersteuning te verschaffen over dialooggerichte gunning en raamovereenkomsten om diensten in te kopen en over de vereenvoudigde procedure bij aanbestedingen voor zover noodzakelijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Keijzer