Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 31839 nr. 552

Gepubliceerd op 14 oktober 2016 12:38

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier31 839 Jeugdzorg

Nr. 552 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KOOIMAN

Voorgesteld 13 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nog te vaak achteraf de conclusie wordt getrokken dat het kind onvoldoende centraal stond en dat bij signalen van kindermishandeling de hulpverleners niet alleen over, maar ook met het kind in gesprek hadden moeten gaan;

overwegende dat volgens het Verdrag inzake de rechten van het kind in gespreksvoering met een mishandeld kind niet alleen om informatie gevraagd kan worden maar het kind ook recht heeft om zijn of haar mening te geven ten aanzien van maatregelen die het kind aangaan;

overwegende dat onderzoek en de praktijk al jaren uitwijzen dat er te beperkt wordt gesproken met kinderen in conflictsituaties;

verzoekt de regering, in situaties van jeugdbescherming, zoals bij Veilig Thuis en/of Bureau Jeugdzorg, en bij onderzoeken als gevolg van een melding bij Veilig Thuis, in principe altijd met het desbetreffende kind (of kinderen) te spreken door een gespecialiseerd medewerker, tijdens een onderzoek, maar ook nadat het onderzoek afgesloten is in het kader van nazorg;

verzoekt de regering tevens, dit te betrekken in de uitwerking van de plannen meldcode, werkwijze Veilig Thuis en andere protocollen en informeert de Kamer uiterlijk februari 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Kooiman


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl