Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 534

31 839 Jeugdzorg

Nr. 534 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat waarheidsvinding verankerd is in artikel 3.3 van de Jeugdwet;

overwegende dat waarheidsvinding versterkt wordt wanneer medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen ter zitting hun bijdrage onder ede leveren;

overwegende dat het vooraf afleggen van een eed tevens ingewikkelde klachtenprocedures achteraf kan voorkomen;

verzoekt de regering, het instellen van een dergelijke eed mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein