Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 533

31 839 Jeugdzorg

Nr. 533 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tijdens ots- en uhp-rechtszittingen vaak voorkomt dat de betrokken gezinsvoogd wordt vervangen;

overwegende dat waarheidsvinding cruciaal is;

overwegende dat waarheidsvinding in het gedrang komt wanneer de betrokken gezinsvoogd bij zitting afwezig is;

verzoekt de regering, te bevorderen dat een direct betrokken gezinsvoogd bij dergelijke rechtszittingen aanwezig zal zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein