31 839 Jeugdzorg

Nr. 492 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KOŞER KAYA

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bijna 100.000 jongeren geen opleiding volgen, niet werken, geen inkomen en/of vast woonadres hebben;

constaterende dat het hierbij gaat om spookjongeren, zwerfjongeren, jongeren met een licht verstandelijke beperking, jongeren uit de jeugdzorg of thuiszitters op wie gemeenten geen of weinig zicht hebben;

constaterende dat deze jongeren vastlopen in wet- en regelgeving op verschillende beleidsterreinen;

overwegende dat de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toegezegd aan de slag te gaan met een verbeterplan om knelpunten tussen diverse departementen te onderzoeken en te bekijken welke regels of knelpunten deze jongeren onnodig in de weg zitten;

overwegende dat de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven coördinerend bewindspersoon te zijn als het gaat om samenhangende problematiek op diverse beleidsterreinen;

van mening dat er nog te weinig stappen gezet zijn om deze knelpunten te inventariseren en te verminderen;

verzoekt de regering, integraal met diverse departementen en de VNG aan de slag te gaan om met een verbeterplan te komen, en de Kamer over dit verbeterplan en de voortgang hiervan in het voorjaar van 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Koşer Kaya

Naar boven