Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 488

31 839 Jeugdzorg

Nr. 488 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat financiën nooit een drempel mogen zijn voor de zorg aan kwetsbare kinderen;

constaterende dat uit onderzoek is gebleken dat de verplichte ouderbijdrage in de jeugdhulp drempelverhogend werkt voor de zorg aan kwetsbare kinderen;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling van VWS met een voorstel tot afschaffing van de ouderbijdrage te komen en daarvoor een structurele dekking te zoeken binnen de begroting van het Ministerie van VWS,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Bergkamp

Keijzer

Voortman

Voordewind