31 839 Jeugdzorg

Nr. 436 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S.

Voorgesteld 17 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mogelijk persoonsgegevens die door de gemeente verkregen zijn in het kader van de uitvoering van zorgtaken, zullen worden verwerkt voor de uitvoering van andere taken van de gemeente;

overwegende dat een dergelijke verwerking van persoonsgegevens voor een doel waarvoor zij niet zijn verkregen, in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens;

constaterende dat het College bescherming persoonsgegevens aangeeft dat de decentralisatiewetten hier ook geen deugdelijke grondslag voor creëren;

overwegende dat het verwerken van persoonsgegevens voor gemeentelijke taken waarvoor deze niet zijn verkregen, een groot risico oplevert voor de privacy van burgers;

verzoekt de regering om, gemeenten te wijzen op de onrechtmatigheid van het domeinoverschrijdende gebruik van persoonsgegevens zonder juridische grondslag;

verzoekt de regering tevens om, de Transitiecommissie Sociaal Domein op te dragen om erop toe te zien dat voor de uitvoering van jeugdzorg verkregen persoonsgegevens niet tevens voor andere zorgtaken zullen worden gebruikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Pia Dijkstra

Krol

Naar boven