31 839 Jeugdzorg

Nr. 314 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2013

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief van gelijke datum aan de Kinderombudsman1, in reactie op de Kinderrechtenmonitor 20132. Ik voldoe hiermee aan het verzoek van de Commissie SZW met het kenmerk 2013Z17145 d.d. 11 september 2013.

Hierin geef ik, mede namens de Staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een reactie op alle aanbevelingen die in de Kinderrechtenmonitor worden gedaan ten aanzien van de naleving van kinderrechten in Nederland3.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven