31 839 Jeugdzorg

Nr. 282 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat goede zorg voor het kind leidend moet staan bij het overhevelen van jeugdzorgtaken naar de gemeente;

constaterende dat er grote zorgen zijn over de voortgang bij gemeenten om deze taak goed te kunnen uitvoeren;

van mening dat er eerst goede afspraken moeten zijn over de kwaliteit, veiligheid en toezicht in het gemeentelijk beleid;

constaterende dat de wijze van uitvoering door gemeenten op dit moment onvoldoende geborgd is;

constaterende dat de Kinderombudsman wijst op het gevaar van rechtsongelijkheid, wat in strijd is met het internationaal verdrag van de rechten van het kind;

van mening dat de geplande overhevelingsdatum kan leiden tot grote risico's en deze niet met kinderen moeten worden genomen;

verzoekt de regering, door te gaan met de voorbereidingen om de gemeenten de taak van de jeugdzorg te geven, maar de datum van 1-1-15 niet heilig te verklaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Kooiman

Naar boven