31 839 Jeugdzorg

Nr. 281 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat beoogd wordt dat de nieuwe Wet op de jeugdhulp per 1 januari 2015 uitgevoerd gaat worden door gemeenten;

constaterende dat onder de Wet op de jeugdhulp ook de pleegzorg zal gaan vallen;

van mening dat voor kinderen die in pleegzorg zijn de continuïteit van zorg te allen tijde gewaarborgd moet blijven en dat deze kinderen in principe in het pleeggezin moeten kunnen blijven;

verzoekt de regering, in het vervolg van het wetstraject specifiek rekening te houden met de kinderen die in de pleegzorg zijn en hier de continuïteit van zorg voor te waarborgen, zodat kinderen niet zonder zorginhoudelijke redenen moeten veranderen van pleegouders, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Keijzer

Bergkamp

Naar boven