31 839 Jeugdzorg

Nr. 279 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er met de decentralisatie van de jeugdzorg veel informatie over cliënten gaat worden uitgewisseld tussen partijen als provincies, gemeenten en Bureau Jeugdzorg;

overwegende dat het onduidelijk is wie op welk moment, op welk detailniveau en voor welke termijn, over welke informatie mag beschikken;

verzoekt de regering, in het transitieplan heldere afspraken te maken over de uitwisseling van gegevens, op die afspraken een privacy impact analyse uit te voeren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Naar boven