31 839 Jeugdzorg

Nr. 278 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN YPMA

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet uiterlijk eind april een transitieplan voor de jeugdzorg naar de Kamer stuurt;

overwegende dat er in de jeugdzorg niet alleen sprake moet zijn van een transitie, maar ook van een transformatie;

overwegende dat met de decentralisatie de gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze transformatie, maar het kabinet wel systeemverantwoordelijk blijft;

verzoekt de regering om, in het transitieplan, in nauw overleg met de VNG, ook afspraken te maken en doelstellingen op te nemen voor de transformatie van de jeugdzorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Ypma

Naar boven