31 839 Jeugdzorg

Nr. 267 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2013

De vragen van het verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 29 november 2012 inzake de ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg en toegankelijkheid en veiligheid in de jeugdzorg (Kamerstuk 31 839, nr. 255) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van uitstel is dat over de af te spreken procedure van het wachtlijstbeheer in het vrijwillig kader nader overleg met het IPO noodzakelijk is.

Ik zal u in maart de antwoorden doen toekomen.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven