Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 213

31 839 Jeugdzorg

Nr. 213 MOTIE VAN DE LEDEN DIJSSELBLOEM EN KOOIMAN

Voorgesteld 6 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wordt gewerkt aan een register voor de werkenden in de jeugdzorg, waaronder gezinscoaches;

verzoekt de regering, aan de kwaliteitseisen van het register voor werkenden in de jeugdzorg naast opleiding, verplichte bijscholing en nascholing toe te voegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem

Kooiman