Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 212

31 839 Jeugdzorg

Nr. 212 MOTIE VAN DE LEDEN DIJSSELBLOEM EN KOOIMAN

Voorgesteld 6 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in de aanloop naar de stelselwijzing Zorg voor jeugd in 2015, de professionalisering van de jeugdzorg met kracht voort te zetten en daartoe een programma aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijsselbloem

Kooiman