Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 211

31 839 Jeugdzorg

Nr. 211 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 6 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kinderen en gezinnen moeten kunnen uitgaan van kwalitatief goede hulp door jeugdzorgwerkers met voldoende kennis en kunde;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen, dat alle jeugdzorgwerkers, dus ook de particuliere jeugdzorgwerkers, zich moeten registreren in een beroepenregister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Dijsselbloem