Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 210

31 839 Jeugdzorg

Nr. 210 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN DIJSSELBLOEM

Voorgesteld 6 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat jeugdzorgwerkers straks onder de verplichte beroepenregistratie vallen en zich daarmee ook moeten bij- en nascholen;

van mening dat het prijskaartje van deze scholing niet op het bordje van de hulpverlener hoort te komen zoals dat nu ook niet het geval is;

verzoekt de regering, om ervoor te zorgen dat de kosten van deze scholingen straks niet verhaald worden op deze jeugdzorgwerkers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Dijsselbloem