Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231839 nr. 209

31 839 Jeugdzorg

Nr. 209 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN DILLE

Voorgesteld 6 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de staatssecretaris tuchtrecht voor enkele beroepen in de jeugdzorg zal invoeren, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving van het bestaande tuchtrecht in de individuele gezondheidszorg (de Wet BIG) en het bijbehorende BIG-register;

constaterende dat in de Wet BIG een aantal strafbepalingen is opgenomen waarmee het veroorzaken van schade of een aanmerkelijke kans daarop strafbaar wordt gesteld;

overwegende dat dergelijke strafbepalingen mogelijk toegevoegde waarde hebben in het nieuw vorm te geven tuchtrecht in de jeugdzorg;

verzoekt de regering, te bezien in hoeverre de strafbepalingen toegevoegde waarde hebben en inpasbaar zijn in het tuchtrecht voor de jeugdzorg en de Kamer hierover voor de zomer 2012 te informeren en indien nodig deze bepalingen toe te voegen aan het wetsvoorstel dat tuchtrecht in de jeugdzorg regelt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Burg

Dille