31 839 Jeugdzorg

Nr. 185 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat loverboys steeds vaker via socialenetwerksites meisjes ronselen;

overwegende, dat het voor ouders vaak lastig is om de activiteiten van hun kinderen op internet te volgen;

overwegende, dat ook bedrijven die achter socialenetwerksites zitten een maatschappelijke taak hebben en een belang hebben bij maatschappelijk verantwoord ondernemen;

verzoekt de regering in overleg te treden met de grootste aanbieders van socialenetwerksites, zoals Hyves, om gezamenlijk tot een initiatief te komen om het ronselen van vrouwen door loverboys op deze sites een halt toe te roepen en de Kamer hier voor de zomer over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Naar boven