31 839 Jeugdzorg

Nr. 184 MOTIE VAN HET LID DILLE

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zes van de tien loverboys een islamitische achtergrond hebben;

overwegende, dat het slachtofferprofiel altijd meegenomen wordt bij de rijksbrede aanpak maar dat het daderprofiel achterwege wordt gelaten;

verzoekt de regering het gegeven dat negen van de tien loverboys van niet-westerse afkomst is en dat zes van de tien loverboys een islamitische achtergrond hebben, mee te nemen bij de aanpak loverboyproblematiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dille

Naar boven