31 839 Jeugdzorg

Nr. 183 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Asja II is gestart als pilot, maar inmiddels een verlenging van de financiering heeft gekregen van het ministerie van Veiligheid en Justitie tot en met 31 december 2012;

van mening, dat het wenselijk is dat de bewezen effectieve hulpverlening voor slachtoffers van loverboys en/of ander geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt gestimuleerd;

verzoekt de regering het zorgprogramma Asja II te continueren en te zorgen voor structurele financiering vanaf 1 januari 2013,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Naar boven