31 839 Jeugdzorg

Nr. 181 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN DILLE

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat slachtoffers van loverboys specifieke zorg nodig hebben;

van mening, dat de behandeling van slachtoffers van loverboys wezenlijk verschilt van de behandeling van andere jeugdigen in jeugdzorginstellingen;

van mening, dat ook slachtoffers van loverboys zo veel mogelijk met bewezen interventies behandeld moeten worden;

overwegende, dat de financiering van gespecialiseerde opvangplekken niet duurder is dan die van generieke jeugdzorgplekken;

verzoekt de regering geïntegreerde zorg voor slachtoffers van loverboys te concentreren in gespecialiseerde instellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Burg

Dille

Naar boven