Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131839 nr. 111

31 839 Jeugdzorg

Nr. 111 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DILLE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 107

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat jongeren in instellingen voor jeugdzorg-plus met zware multi-problematiek recht hebben op optimale deskundige zorg om in een veilige omgeving vaardigheden te leren en behandeling te krijgen die een perspectief biedt op een gewoon leven in deze maatschappij;

overwegende, dat een tweetal instellingen specifieke expertise en behandeling in huis heeft om de (groeiende) doelgroep van jongeren in jeugdzorg-plus met ernstig seksueel overschrijdend gedrag adequaat te behandelen;

tevens overwegende, dat er binnen reguliere instellingen voor jeugdzorg-plus een vermindering van de capaciteit moet plaatsvinden aangezien een overschot bestaat in de bezettingsgraad;

tevens overwegende, dat beide genoemde instellingen een bezettingsgraad hebben van nagenoeg 100%;

tevens overwegende, dat deze specifieke doelgroep in reguliere voorzieningen niet de behandeling kan krijgen die ze nodig heeft, en die bij sluiting van beide instellingen de dupe wordt van dit beleid;

verzoekt de regering deze twee groepen open te houden, en van deze specifieke doelgroep de «vierde specialisatie» te maken binnen jeugdzorg-plus;

verzoekt de regering om binnen de bestaande permanente plaatsen in jeugdzorg-plusinstellingen naar herverdelingsmiddelen te zoeken om deze groepen structureel maar budgetneutraal open te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dille