Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931839 nr. 1

31 839
Jeugdzorg

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 januari 2009

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Justitie, het jaarwerkprogramma 2009 van de Inspectie jeugdzorg aan1. Wij hebben het jaarwerkprogramma goedgekeurd en vastgesteld.

Het jaarwerkprogramma is opgesteld aan de hand van vier bronnen: het meerjarenplan 2006–2009, de risicoanalyse van de Inspectie jeugdzorg, de toezichtwensen van overheden en signalen uit de maatschappij over de kwaliteit van de jeugdzorg.

Het jaarwerkprogramma bevat het toezicht dat de Inspectie jeugdzorg in 2009 zal uitvoeren. Het betreft een aantal landelijke onderzoeken en een aantal onderzoeken die voor één of enkele provincies specifiek gelden. De inspectie reserveert een deel van haar capaciteit voor toezicht naar aanleiding van calamiteiten.

De minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.