31 831 Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID LANGKAMP

Voorgesteld 21 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor kinderen en ouders belangrijk is om te weten waar zij kunnen aankloppen voor informatie over kinderrechten en wanneer deze rechten in het gedrang komen;

overwegende, dat het daarom belangrijk is dat de kinderombudsman voldoende naamsbekendheid heeft;

verzoekt de regering een publiekscampagne voor de kinderombudsman op te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Langkamp

Naar boven