31 831 Voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND

Ontvangen 13 april 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, vervalt in artikel 11d, tweede lid, de derde volzin.

Toelichting

In artikel 11d, tweede lid, wordt de Kinderombudsman verplicht om alle mondelinge klachten die binnenkomen af te handelen. Deze verplichting zal voor de Kinderombudsman behoorlijke administratieve lasten met zich mee brengen. Het is bovendien niet nodig om de Kinderombudsman deze extra taak op te leggen. Om zijn taken efficiënt te kunnen vervullen zal de Kinderombudsman daar waar nodig immers zelf klachten op schrift stellen. Daarvoor is geen wettelijke bepaling nodig.

Voordewind

Naar boven