Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031813 nr. 17

31 813 (R 1873)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID DE KROM

Ontvangen 19 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel C wordt in artikel 6a, eerste lid, de zinsnede «artikel 6, eerste lid, onder e» vervangen door: artikel 6, eerste lid, onder e en i tot en met o.

II

In onderdeel H wordt in artikel 15, eerste lid, onderdeel f, de zinsnede «artikel 6, eerste lid, onder e» vervangen door: artikel 6, eerste lid, onder e en i tot en met o.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de afstandseis wordt ingevoerd voor degenen die een bevestiging van hun optierechten vragen en die vóór 1 januari 1985 zijn geboren als kind van een Nederlandse moeder en niet-Nederlandse vader (almede voor de nakomelingen van die kinderen en de door die kinderen erkende of geadopteerde kinderen). Geen afstand behoeft te worden gedaan indien de optant geen afstand kan doen van de oorspronkelijke nationaliteit.

Dit amendement strekt ertoe één van de doelstellingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap, het beperken van meervoudige nationaliteit, zo veel mogelijk te bereiken.

De Krom